جراحی زیبایی صورت

بایگانی جراحی زیبایی صورت

مراقبت های قبل و بعد از بلفاروپلاستی
جراحی زیبایی صورت

مراقبت های بعد از بلفاروپلاستی

برای کسب یک نتیجه مطلوب و راضی کننده بعد از انجام تمامی عمل های زیبایی از جمله بلفاروپلاستی توجه به مراقبت های قبل و بعد

بینی گوشتی و استخوانی چه تفاوتی با هم دارند؟
جراحی زیبایی صورت

اصلی ترین تفاوت بینی گوشتی و استخوانی

آیا میدانید بینی تان گوشتی است یا استخوانی؟ آیا تفاوت آن ها را میدانید؟ مهم ترین تفاوت بینی استخوانی و گوشتی، ضخامت پوست بینی است.

جراحی زیبایی صورت

بهترین سن برای جراحی بینی

آیا شما درباره بهترین سن برای عمل بینی اطلاعات کافی دارید؟ بینی عضوی مهم در صورت می باشد که بر زیبایی آن تاثیر زیادی می