لوگو دکتر تولیت

جراحی زیبایی شکم و سینه

خطرات پروتز سینه

عوارض پروتز سینه

خطرات مرتبط با پروتز سینه حوادث ترومبوآمبولیک حوادث ترومبوآمبولیک مانند فلبیت (ترومبوز وریدی) با خطر آمبولی ریه: این یک عارضه است که

پروتز سینه بعد از سرطان

پروتز سینه بعد از سرطان

عمل جراحی سرطان سینه اکثر مردان و زنانی که سرطان سینه در آنها تشخیص داده شده است به عنوان بخشی از درمان

هزینه جراحی پروتز سینه

هزینه پروتز سینه

هزینه جراحی پروتز سینه با توجه به جنس پروتز و برند آن متفاوت است. در این جراحی جراح متخصص با توجه به

ورم بعد از ابدومینوپلاستی

ورم بعد از ابدومینوپلاستی

ایجاد ورم بعد ابدومینوپلاستی به مهارت و تکنیک پزشک جراح مرتبط نیست بلکه این تورم یک نوع پاسخ سیستم ایمنی بدن بیمار،